1. Czy u Państwa w placówce wystąpiła wszawica?
3. Jakie jest źródło informacji o wszawicy głowowej w Państwa placówce?
4. W jaki sposób dzieci i rodzice są edukowani na temat wszawicy?
5. Ile u Państwa w placówce zostało zgłoszonych przypadków wszawicy?
6. Jakie działania podjęliście Państwo w celu eliminacji wszawicy?
7. Czy wyeliminowanie problemu wszawicy w Państwa placówce było:
8. Czy Państwa zdaniem, problem wszawicy w Państwa placówce w porównaniu z przeszłością:
9. Czy według Państwa istnieje potrzeba powrotu do okresowego przeglądania głów?
10. Czy w momencie pojawienia się wszawicy w placówce, rekomendujecie Państwo zastosowanie konkretnych produktów do walki z problemem?