Patroni honorowi

Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej

Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej jest organizacją społeczną mającą na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań wspomagających funkcjonowanie Medycyny Szkolnej w formie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Medycyny Szklonej prowadzonych przez pielęgniarki.

www.kspms.org

 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

PTOZ to instytucja, której celem jest wszechstronna działalność w kierunku rozwoju promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych ogółu społeczeństwa oraz uświadamianie zakresu odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych.

www.ptoz.pl