Patronat honorowy

 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

PTOZ to instytucja, której celem jest wszechstronna działalność w kierunku rozwoju promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych ogółu społeczeństwa oraz uświadamianie zakresu odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych.

www.ptoz.pl